Polityka prywatności

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Hotel Bulvar Maciej Wroński z siedzibą przy ul. Łużyckiej 35; 66-400 Gorzów Wielkopolski.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich lub promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez Hotel Bulvar (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie do tych celów), a także dla celów wnikających z prawnie uzasadnionych interesów Hotelu Bulvar;

  Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

  Prawnie uzasadnionym interesem Hotelu Bulvar jest marketing bezpośredni usług administratora danych, zapobieganie oszustwom, a także podtrzymanie relacji klienckiej;

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez Hotel Bulvar, w tym przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail (w przypadku wyrażenia zgody do tych celów) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu.

  Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:

  • firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
  • firmom świadczącym usługi teleinformatyczne oraz wsparcia IT;
  • firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
  • firmom świadczącym obsługę prawną;
  • firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu;
  • firmom świadczącym inne usługi zlecane przez gości;

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  Z inspektorem ochrony danych w Hotelu Bulvar można się kontaktować pod adresem e-mail: mwronska@hotelbulvar.pl;

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

  Informacje określone w niniejszej klauzuli informacyjnej nie mają zastosowania w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami